ARCHIMEDES 2018

  • 1

ARCHIMEDES 2018

Category : AWARDS 2018

 

«ARCHIMEDES-2018»

XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies

           สรุปผลการประกวด งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน  XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES-2018» ณ  กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 จากที่ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้นำนักวิจัยเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 7 ผลงาน สามารถคว้ารางวัลมาได้ดังนี้ 

1. ผลงานเรื่อง : FFC: freshwater fish collagen for anti-aging cosmeceutic facial cream (ครีมบำรุงผิวหน้าชะลอวัยจากคอลลาเจนปลาน้ำจืด)

โดย : ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และคณะนักวิจัย ได้แก่ นายพัชรพงษ์ พานิชย์, นส.รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์, ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล และ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้รับรางวัล :
1.รางวัลเหรียญเงิน (Sillver Medal) จาก ARCHIMEDES 2018
2.รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก สมาคม KIPA (Korea Invention Promotion Association)
3.รางวัลพิเศษ (Official certificate) จาก Invetarium Science ประเทศโปรตุเกส
4.รางวัลพิเศษ (The best excellent of honor) จาก สมาคมนวัตกรรมประเทศโรมาเนีย

2. ผลงานเรื่อง : innovative feeds for catfish aquaculture industry (นวัตกรรมอาหารสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาหนัง)

โดย : ทีมวิจัยของ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และคณะนักวิจัย ( Supapor Sattang and Asst.Prof.Dr.Doungporn Amornlerdpison)

จาก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้รับรางวัล :
1.รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จาก ARCHIMEDES 2018 
2. รางวัลพิเศษ (The best excellent of honor Specia) จาก ประเทศโรมาเนีย
3. รางวัลพิเศษ (Special Awards) จากChinese Innovation & Invention Society (CIIS) จาก ประเทศไต้หวัน

3. ผลงานเรื่อง : Plee NcapTM : Microencapsulate Tablet of banana blossom extract for maternal breastfeeding (พลีเอนแคป: เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในปลีกล้วยสกัดอัดเม็ดระดับไมโครเมตรสำหรับมารดาให้นมบุตร)

โดย : คุณขนิษฐา จันทร์ขจรชัย (บริษัทพลีพรีม จำกัด), ทีมคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ดร.กาญจนา นาคประสม, ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม, น.ส. สุภิญญา สุยะเหล็ก (นักศึกษา ป.โท)และ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

จาก : Plee Preme Corp,.Ltd และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้รับรางวัล : 
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018
2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก Bosnia and Her
3. รางวัลพิเศษ (Special Awards) จาก Bosnia and Her
4. รางวัลพิเศษ (Special Awards on the stage) จาก ARCHIMEDES 2018
5. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Awards) จาก โรมาเนีย

4. ผลงานเรื่อง : MPST: Multipurpose surgical trailer set (รถพ่วงเอนกประสงค์ศัลยกรรมเคลื่อนที่)

โดย : พ.อ.(พ) นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต

จาก : ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Director, Southern Border Provinces Army Medical Center
Inventor , Multipurpose surgical trailer set )

ได้รับรางวัล :
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จาก ARCHIMEDES 2018
2. รางวัลพิเศษ (Special Awards on the stage) จาก ARCHIMEDES 2018
3. รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จาก โปรตุเกส 
4. รางวัลพิเศษ (Diploma Certificate) จาก โรมาเนีย

5. ผลงานรื่อง : Taboon cream (Anti oxidant, anti bacterial and moisture enhancing cream from cedar magroves)

โดย : อาจารย์นรินทร์ กากะทุม

จาก : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล :
1. รางวัลเหรียญเงิน (Sillver Medal) จาก ARCHIMEDES 2018
2. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก The ministry of education and scinces of russia volga state university of technology
3. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก โรมาเนีย

6. ผลงานเรื่อง : Nat de Co II : Innovative Fiber & Pre-Probiotics for helping dog live long and happy lives (ผลิตภัณฑ์ขนมทานเล่นสำหรับสุนัข เสริมไฟเบอร์ โปรไบโอติก และพรีไบโอติกเพื่อรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินอาหาร)

โดย : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์นามวงษ์ นามวงษ์, อ.ณัฐกมล พึ่งสำราญ, ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ นางสาวมนัญญา ใหม่เนียม และนางสาวสโรชินี โหลสกุล

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล :
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก  ARCHIMEDES 2018
2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก International Salon of invention and New Technologies (New Time) Sebastopol, Russia Federation
3. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Awards) จาก โรมาเนีย

7. ผลงานเรื่อง : SI THAI- Non-Toxic Watercolor from Thai Herb (สีน้ำปลอดสารพิษจากสมุนไพรไทย)

โดย : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ, ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์, อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ และนางสาวฉัตรชวานี พรรัตน์

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล :
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018
2. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Awards) จาก โรมาเนีย
3. รางวัลพิเศษ (Spacial Awards) จาก หน่วยงาน lndonesian Invention and Innovation promotion Association: INNOPA, ประเทศอินโดนีเซีย


 

สนับสนุนการประกวดโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion – ATIP
สอบถามข้อมูลได้ที่ : โทร 098-252 3179 E-mail : atipcontact@gmail.com


1 Comment

MedeaOtterspoor

08/19/2018 at 5:39 am

อีกอย่างหนึ่ง มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียง ไม่มีเหตุผลที่จะกลัวผลิตภัณฑ์ อย่าง Titan Gel ตัวนี้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แต่ในทางกลับกัน ก็อาจมีอาการภูมิแพ้ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่าง แม้ว่าผู้ผลิตจะการันตีว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆ แต่เราขอแนะนำว่าในครั้งแรก ให้ใช้ทาบางจุดบริเวณอุ้งมือ หรือ ในจุดที่มองเห็นได้น้อย การทำเช่นนี้จะทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อผิวหนังของเรา. http://titangel-in-thailand.com/#3 ถ้าอยากขยายขนาดอวัยวะเพศ คุณต้องขนาดความสามารถในการสูบฉีดเลือด และจุดประสงค์ของสารนี้คือการเพิ่มความยืดหยุ่นให้ในเรื่องนั้น. Titan Gel เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยสารพิเศษที่อยู่ในเจลดังกล่าว เมื่ออวัยวะเพศจดจำขนาดใหม่ของมันได้แล้ว คุณจะไม่ต้องใช้เจลเพื่อขยายขนาดอีก.

Facebook

Facebook Pagelike Widget