โครงการประกวดงานวิจัย ACHIMEDES 2018

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย ACHIMEDES 2018

Category : Exposition 2018

งานประกวด 21th Moscow International
Inventions and Innovative Technology Salon
«ARCHIMEDES 2018» ณ ประเทศรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561
ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 7 ผลงาน ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : Innovative Feeds for Catfish Aquaculture Industry
โดย : Dr. Kriangsak Mengamphan, Assoc. Prof.
จาก : Maejo university

2.ผลงานเรื่อง : FFC : Freshwater fish collagen for anti-aging cosmeceutic facial cream
โดย : Dr. Doungporn Amornlerdpison, Asst. Prof. 
จาก : Maejo university

3.ผลงานเรื่อง : Mobile Multipurpose Surgical Trailer
โดย : Senior Colonel Chokchai Kwanpichit M.D. 
จาก : Southern Provinces Border Army Medical Center

4.ผลงานเรื่อง : Taboon Cream : Antioxidant Cream from Cedar mangrove
โดย : Mr.Narin Kakatum
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

5.ผลงานเรื่อง : Nat de Co II : Innovative Fiber & Pre-Probiotics Dog Snack 
โดย : Miss Sirilak Namwong
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

6.ผลงานเรื่อง : SI THAI- Non-Toxic Watercolor from Thai Herb
โดย : Miss Natkamol Peungsamran
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

7.ผลงานเรื่อง : Plee NcapTM : Microencapsulate Tablet of banana blossom extract for maternal breastfeeding
โดย : Mrs. Kanittha Jankajonchai, Dr.Kanjana Narkprasom, Miss.Supinya Suyalek, Dr.Nukrob Narkprasom,Asst.Prof., Dr.Doungporn Amornlerdpison, Asst.Prof.
จาก : Ganwarin Limited Partnership

ติดตามผลงานประกวด แบบต่อเนื่องได้ที่ ATIP THAILAND


Facebook

Facebook Pagelike Widget