การบรรยายเรื่อง “กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม”

  • -

การบรรยายเรื่อง “กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม”

 รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ 


Facebook

Facebook Pagelike Widget