Category Archives: Trainnig-Meeting-2018

  • -

NIA Top 10 Awards 2018

วันที่ 18 กันยายน 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายก สมาคมสมาคม ฯ ร่วมคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรม  โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินครั้งนี้มาจากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศ  คัดเหลือเพียงจำนวน 20 ผลงาน และได้ทำการตัดสินเหลือ 9 ผลงาน ณ ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


  • -

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท VOWDA พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายก สมาคมสมาคม ผศ.สุทัศน์ บุรีภักดี อุปนายกสมาคม และผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศไพศาล ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท VOWDA และได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่บริษัท ในฐานะที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในโอกาศที่ได้รับรางวัล International Grand Prize from European Exhibition of Creativity and Innovation « EUROINVENT-2018» ณ ประเทศโรมาเนีย ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศของการประกวดงานวิจัยกว่า 600 ผลงานวิจัยฯ  ที่เข้าร่วมประกวดในเวทีนี้.


  • -

มอบรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายก สมาคมสมาคม ฯ  ร่วมแสดงความยินดี สมาชิกสมาคมฯ ทั้งสองท่านคือ คุณพิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ บริษัทชีวาดี โปรดักส์ และ คุณวิตราภรณ์ พิมพลา บริษัท Znya Organics Products ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2 จากการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award) ครั้งที่ 1 จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ โดยมี สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการประกวด


  • -

ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายก สมาคมสมาคม ฯ  ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2018)  และมอบโล่เกียรติยศให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 SEMI-GRAND PRIZE จากการประกวดระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  • -

การบรรยายเรื่อง “กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม”

 รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ 


Facebook

Facebook Pagelike Widget