โครงการประกวดงานวิจัย IIIC 2021

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย IIIC 2021

Category : Exposition 2021

การเข้าแข่งขันผลงานนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในการประกวด “International Innovation and Invention Competition 2021 (IIIC 2021)” ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ Taipei Ambassador Hotel ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 ผลงาน ในรูปแบบการประกวดและนำเสนอออนไลน์ 

1. ผลงานเรื่อง : Natural Broad Spectrum Sunscreen from Herb Extracts
โดย : Dr.Ploysai Ohama, Dr.Saowanee Kumpun, Asst. Prof. Dr.Jitlada Chumee, Praifah SaenguaraiSuraseg ThongkooptKunnikar Artrit
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2. ผลงานเรื่อง : Granular Calcium Oxide for Soil Conditioner
โดย : Asst. Prof. Dr.Noppadon Sangwalpetch, Ms.Chatchawan Sahassapaht, Mr.Achiraya saengin
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3. ผลงานเรื่อง : Multifunctional Picnic set
โดย : Assoc. Prof. Dr.Rosjana Chandhasa, Dr.Panu Pattanapanithipong, Mr.Mongkol Ingkutanon
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

4. ผลงานเรื่อง : TAI LUE OF LANNA
โดย : Asst. Prof. Dr.Chanoknart Mayusoh, Ms.Jaruwan kunaloei
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget