โครงการประกวดงานวิจัย iCAN 2021

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย iCAN 2021

Category : Exposition 2021

การเข้าแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในการประกวด “2021 International Invention Innovation Competition in Canada, ICAN ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ประเทศแคนนาดา จำนวน 5 ผลงาน ในรูปแบบการประกวดและนำเสนอออนไลน์ ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Klear-Throat: Traditional Thai herbal lozenges
โดย : Asst. Prof. Dr. Yuttana Sudjaroen
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2. ผลงานเรื่อง : Sunscreen gel form Momordica cochinchinensis
โดย : Mr. Narin Kakatum
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3. ผลงานเรื่อง : Soluble turmeric extract in Thai coffee product
โดย : Asist. Prof. Dr. Ruttiros Khonkarn
จาก : Chiangmai Unviersity

4. ผลงานเรื่อง : COFFIVINO : A New Era of Coffee Fermentation
โดย : Assoc. Prof. Dr. Wanphen Jitjaroen, Ms. Lachinee Panjai, Asist. Prof. Rungtiwa Kongngoen
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna


Facebook

Facebook Pagelike Widget