โครงการประกวดงานวิจัย EUROINVENT 2021

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย EUROINVENT 2021

Category : Exposition 2021

งานประกวด งานประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรม ในงาน  13th  European Exhibition of  Creativity and Innovation << EUROINVENT 2021>> ระหว่างวันที่  20-22 พฤษภาคม 2564 จากที่ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2 ผลงาน ได้ดังนี้ 

1. ผลงานเรื่อง : Plant Pot from Coffee Grounds microspheres for prolong release in pain treatment
โดย : Noppadon Sangwalpetch and Attawut Kumban
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2. ผลงานเรื่อง : Peanut shell Paper
โดย : Akapong Inkuer
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget