การบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัย”

  • -

การบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัย”

การบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัย” ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์


Facebook

Facebook Pagelike Widget