โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2017

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2017

Category : Exposition 2017

งานประกวด Korea International Women’s Invention Exposition ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2017) ณ ประเทศฮ่องกง
ระหว่างวันที่ 8-11 June 2017
ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 8 ผลงาน ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : Light Conductor Pozzolan Cement Block for Construction
โดย : ผศ.ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ และ ดร. นิตยา ใจทนง
จาก : นักวิจัยสตรีไทย

2.ผลงานเรื่อง : Super Phyto-Booster “Revitalizer Your Life
โดย : ผศ.ดร. ชุติมา คงจรูญ
จาก : นักวิจัยสตรีไทย

3.ผลงานเรื่อง : Avocado oil and cosmetic products
โดย : ผศ.ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข
จาก : นักวิจัยสตรีไทย

4.ผลงานเรื่อง : Alive Synbiotic (Pickled Probiotic Powder from Carrot Juice culture)
โดย : ผศ.ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ และ ดร. นิตยา ใจทนง
จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.ผลงานเรื่อง : Pome Tea
โดย : ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย
จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6.ผลงานเรื่อง : Tao Tong for Environmental Friendly
โดย : ผศ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.ผลงานเรื่อง : Tamarind Hydrating Essense เครื่องสำอางน้ำหมักมะขาม
โดย : นางสาวทรรศมณฑ์ ช้างแก้ว และ ผศ. ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล 
จาก : บริษัท มะแอเฮอร์เบิล (ไทยแลนด์) จำกัด และบัณฑิตวิทยาลัยแม่โจ้

8.ผลงานเรื่อง : Innovative Centella extract of cosmectical products for anti-aging นวัตกรรมสารสกัดบัวบกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางลดริ้วรอย
โดย : พิชญา เสียวครบุรี และ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศไพศาล
จาก : หจก.พณิชญา จำกัด

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget