ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

  • -

ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ  ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2018)  และมอบโล่เกียรติยศให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 SEMI-GRAND PRIZE จากการประกวดระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Facebook

Facebook Pagelike Widget