การประชุมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ REGIONAL WORKSHOP: “Scaling-up Agroecology in ASEAN Higher Education to meet SDGs and Ensure Climate Resilience”

  • -

การประชุมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ REGIONAL WORKSHOP: “Scaling-up Agroecology in ASEAN Higher Education to meet SDGs and Ensure Climate Resilience”

          รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ร่วมประชุมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ REGIONAL WORKSHOP: “Scaling-up Agroecology in ASEAN Higher Education to meet SDGs and Ensure Climate Resilience”  ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 


Facebook

Facebook Pagelike Widget