โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2019

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2019

Category : Exposition 2019

งานประกวด Korea International Women’s Invention Exposition ในงานKorea International Women’s Invention Exposition 2019 (KIWIE2019) ระหว่างวันที่ 20-23 June 2562 ณ Seoul, Republic of Korea

ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 9 ผลงาน ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : Absolute Rose Emulsion
โดย : Miss Anantra Sukontasing
จาก : Chloe rose co.,ltd. , Kasetsart University Kamphaengsaen Campus , Maejo University , Naresuan University

2.ผลงานเรื่อง : Stamp digital marketing tool
โดย : Miss Nicha Manchusree , Mr Sura Rodpongpun
จาก : Q Advertise Co.Ltd.

3.ผลงานเรื่อง : Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process
โดย : Assoc.Prof.Dr.Wanphen Jitjaroen
จาก : Rajamagala University of Technology Lanna Lampang ,Thailand

4.ผลงานเรื่อง : Chewing apatite from pearl shells for sensitive tooth protection
โดย : Dr.Nirawan Thammakan
จาก : Maejo University, Thailand.

Agricultural Technology Research Institute

5.ผลงานเรื่อง : Tilapia Mating System
โดย : Dr.Nissara Kitcharoen ,Miss Puncharat Meekaew
จาก : Maejo University, Thailand

6.ผลงานเรื่อง : Cancel cancer with CANCERO and regenerative cells with nutritive herbal products
โดย : Asst.Prof.Dr. Thitiphan Chimsook , Mr. Poompob Pitakkwanskul
จาก : Maejo University ,Thailand , F&B Organice Co. Ltd

7.ผลงานเรื่อง : Royal Floral Paper Soap
โดย : Dr. Siriman Wattana, Anantachai Aeka
จาก : Suan sunandha Rajabhat University

8.ผลงานเรื่อง : Optimizerboxes
โดย : Piyaon Sriwan
จาก : Suan sunandha Rajabhat University

9.ผลงานเรื่อง : Twist twist Mortar
โดย : Mr. Kamsook Kruefong , Srichana Jaroennet
จาก : Thammasat University ,Thailand

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget