Author Archives: Atip-thailand

  • -

การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย จัด “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเวทีระดับนานาชาติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  • -

IIDC 2018

Category : AWARDS 2018

สรุปผลการเข้าแข่งขันผลงานนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในการประกวด “2018 Hong Kong International Invention And Design Competition (IIDC 2018)” ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศฮ่องกง จำนวน 7 ผลงาน ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 17 รางวัล ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : ”COFY” – True Robotic Platform
โดย : Mr. Peerachai Asadachatreekul, Mr. Charoensak Rattanawaraha
จาก : True Corporation Public Company Limited

ได้รับรางวัล :
1. Gold medal from IIDC 2018
2. Gold cup (Special award) from IIDC 2018

2. ผลงานเรื่อง : CoW on Fly : Cells on Wheels Emergency Network Service System
โดย : Mr. Peerachai Asadachatreekul Mr. Sathit Piluntasopon
จาก : True Corporation Public Company Limited

ได้รับรางวัล :
1. Gold Medal from IIDC 2018
2. Gold cup (Special award) from IIDC 2018
3. Gold Medal – INNOPA Innovation Award by Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation
4. The Best Innovation by JSC NIIAS, Russia

3. ผลงานเรื่อง : Lanna Chrome: NATURAL DYES PALETTE
โดย : Ms. Pat Pranamornkith, Mr. Suraphon Chaiwongsar, Ms. Yanee Keereeta, Ms. Ketchamai Boonsom, Ms. Waranya Tharawatchruk
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna Agricultural Technology Research Institute,

ได้รับรางวัล :
1. Gold medal from IIDC 2018
2. Gold cup (Special award) from IIDC 2018
3. Gold cup (Special award) for best international invention (Russia)

4. ผลงานเรื่อง : HIGH PHYTOCHEMICAL PUMPKIN FLAKES AS GREAT NATURAL ANTIOXIDANT AND COLORANT
โดย : Dr. Pattharaporn Srisamatthakarn, Dr. Janulak Kanobdee, Mr. Rattanapol Panomwan Na Ayuthaya Dr. Niorn Chomsri
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna
Agricultural Technology Research Institute,

ได้รับรางวัล :
1. Gold medal from IIDC 2018

5. ผลงานเรื่อง : INSTANT SPICY CHICKEN RICE SAUCE
โดย : Mrs Naruemon Prapasuwannakul
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

ได้รับรางวัล :
1. Gold medal from IIDC 2018
2. Gold cup (Special award) from IIDC 2018

6. ผลงานเรื่อง : INTELLIGENT NECK PILLOW FROM INTELLIGENT TEXTILES
โดย : Ms. Natnaporn Aeknarajindawat
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

ได้รับรางวัล :
1. Gold medal from IIDC 2018
2. i-ENVEX Gold medal (Special Award) from Malaysia

7. ผลงานเรื่อง : CANCERO : INNOVATIVE FORMULATION OF HERB EXTRACTS FOR CANCER TREATMENT
โดย : Dr. Thitiphan Chimsook, Mr. Poompob Pitakkwanskul
จาก : Faculty of Science, Maejo University, Chiangmai and F & B Organics Co., Ltd., Chiangmai,Thailand

ได้รับรางวัล :
1. Gold medal from IIDC 2018
2. Gold cup (Special award)
3. Gold Medal – INNOPA Innovation Award by Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation

สนับสนุนการประกวดโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion
E-mail : atipcontact@gmail.com

 


  • -

IWIS 2018

Category : AWARDS 2018

สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้ส่งผลงานของสมาชิก เข้าร่วมประกวดในงาน 12 th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2018) ณ กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : CANCERO : Potential application in cancer and tumor treatment
โดย : Dr. Thitiphan Chimsook, Asst.Prof. ( Faculty of Science, Maejo University) and Mr. Poompob Pitakkwanskul ( F & B Organics Co., Ltd., Pathumthani, Thailand)
รางวัล : GOLD MEDAL

 

2. ผลงานเรื่อง : Super Phyto-Booster Supplement from Aroma Rice Powder
โดย : Dr. Chutima Kongjaroon, Assoc.Prof. (Faculty of Science, Maejo University )
รางวัล : GOLD MEDAL

 

3. ผลงานเรื่อง : Light Conductor Pozzolan Cement Block for Construction and Architecture
โดย : Dr. Suparut Narksitipan, Asst.Prof. and Dr. Nittaya Jaitanong (Program in Materials, Faculty of Science, Maejo University)
รางวัล : GOLD MEDAL

 

4. ผลงานเรื่อง : Freshwater algae, a supplement for protection of metabolic syndrome
โดย : Dr. Doungporn Amornlerdpison, Dr.Waranya Keapai, Dr.Theeraphong Tangai, Dr.Narissara Lailerd, Ms. Patcharaporn Saengratwatchara and Ms. Rattanaporn Janthip (S.T.D. metics Co., Ltd.)
รางวัล : GOLD MEDAL

 

5. ผลงานเรื่อง : Coffee Go Green II: Yeast Process Plus
โดย : Dr. Wanphen Jitjaroen, Assoc.Prof. จาก Rajamangala University of Technology Lanna and Thumavadee Suvannakita (Preda Roasting House)
รางวัล : GOLD MEDAL


 

สนับสนุนการประกวดโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion – ATIP
สอบถามข้อมูลได้ที่ : E-mail : atipcontact@gmail.com


  • -

NIA Top 10 Awards 2018

วันที่ 18 กันยายน 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ ร่วมคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรม  โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินครั้งนี้มาจากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศ  คัดเหลือเพียงจำนวน 20 ผลงาน และได้ทำการตัดสินเหลือ 9 ผลงาน ณ ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


  • -

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท VOWDA พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ผศ.สุทัศน์ บุรีภักดี อุปนายกสมาคม และผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศไพศาล ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท VOWDA และได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่บริษัท ในฐานะที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในโอกาศที่ได้รับรางวัล International Grand Prize from European Exhibition of Creativity and Innovation « EUROINVENT-2018» ณ ประเทศโรมาเนีย ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศของการประกวดงานวิจัยกว่า 600 ผลงานวิจัยฯ  ที่เข้าร่วมประกวดในเวทีนี้.


Facebook

Facebook Pagelike Widget