โครงการประกวดงานวิจัย ARCHIMEDES 2017

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย ARCHIMEDES 2017

Category : Exposition 2017

งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน  XX Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies  
( ARCHIMEDES-2017) ณ Congress-Exhibition Centre “Sokolniki”, Pavilion no. 4 กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ระหว่างวันที่ 16-19 MAY 2017
ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 5 ผลงาน ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : Cap Qualey micro capillary
โดย : ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
จาก : 
Naresuan University and NU Med Lab Center Co., Ltd.

2.ผลงานเรื่อง : Q Prompt whole blood material
โดย : ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
จาก : 
Naresuan University and NU Med Lab Center Co., Ltd.

3.ผลงานเรื่อง : Certified Organic Neem Bath
โดย : คุณ วิตราภรณ์ พิมพลา
จาก : Blessed of Asia Co. Ltd. (Znya Organics ผลิตภัณฑ์ของเซนย่า ออร์แกนิกส์)

4.ผลงานเรื่อง : Certified Organic Baby Balm
โดย : คุณ วิตราภรณ์ พิมพลา
จาก : Blessed of Asia Co. Ltd. (Znya Organics ผลิตภัณฑ์ของเซนย่า ออร์แกนิกส์)

5.ผลงานเรื่อง : Certified Organic Oral Therapeutic care
โดย : คุณ วิตราภรณ์ พิมพลา
จาก : Blessed of Asia Co. Ltd. (Znya Organics ผลิตภัณฑ์ของเซนย่า ออร์แกนิกส์)

ติดตามผลงานประกวด แบบต่อเนื่องได้ที่ ATIP THAILAND


Facebook

Facebook Pagelike Widget