โครงการประกวดงานวิจัย ARCHIMEDES 2020

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย ARCHIMEDES 2020

Category : Exposition 2020

งานประกวด XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon ในงาน XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES-2020» ระหว่างวันที่  24-27 March 2563 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย
ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 7 ผลงาน ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : LONGANIQUE TURNING THE TRASH INTO NEW VALUE
โดย : Dr. Thitiphan Chimsook, Asst. Prof.
จาก : Maejo university

2.ผลงานเรื่อง : Composite Cushion Material from the coffee grounds and waste EVA -Ethylene vinyl acetate
โดย : Dr. Akapong Inkuer, Asst Prof.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3.ผลงานเรื่อง : SEANPEE: Multipurpose Balm Gel for Wound Healing
โดย : Dr. Duangporn Nacapunchai, MD , Assoc. Prof.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

4.ผลงานเรื่อง : Tooth desensitizing gelatin-based gel
โดย : Dr. Khrongkhwan Akkarachaneeyakorn
จาก : Kasetsart University

5.ผลงานเรื่อง : “EMERALD” : Sleeping mask form Caulerpa lentillifera
โดย : Suan Sunandha Rajabhat University
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

6.ผลงานเรื่อง : CANCERO : Tablet for Cancer Treatment and Regenerative Cells with Herbal Products
โดย : Dr. Thitiphan Chimsook, Asst. Prof.
จาก : Maejo university

7.ผลงานเรื่อง : Kaffeeva : Redefining a Good Cup of Coffee
โดย : Dr. Chutima Kongjaroon, Asst. Prof.
จาก : Maejo university

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget