โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2022

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2022

Category : Exposition 2022

งานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2022 (KIWIE 2022) ระหว่างวันที่ 25-17 สิงหาคม 2565 ณ. KINTEX Mall จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Stress Relief Pillow
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์, อ.อารีนา อับดุลเลาะ และ นางสาวน้ำฝน หอมหวล จาก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2. ผลงานเรื่อง : “Ban Phueng” : An Innovative Bee Hive
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คุณธัญลักษณ์ กำเนิดฤทธิ์ เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอม (เกษตรกรรุ่นใหม่) พื้นที่ขยายผลจาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระนอง
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3. ผลงานเรื่อง : The Nutrient Fixed Clay
โดย : Asst. Prof. Dr. Piyawadee Saraphirom, Assoc. Prof. Dr. Nonthaphong Phongphong and Asst. Prof. Dr.Piyarat Namsena
จาก : Rajabhat Maha Sarakham University

4. ผลงานเรื่อง : CEO Coffee
โดย : Dr. Sudawan Somjai, Asst.Prof. Dr. Akramanee Somjai Ms. Pattarapon Thongnoppakun, Asst.Prof. Natnaporn Aeknarajindawat
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

5. ผลงานเรื่อง : RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric
โดย : Dr. Natnaporn Aeknarajindawat, Asst.Prof. Mrs. Sumamarl Taja, Dr. Nongkran Sukavejworakit and Ms. Sukhawan Sutthiwong
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget