โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2020

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2020

Category : Exposition 2020

งานประกวด Korea International Women’s Invention Exposition ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2020 (KIWIE2020) ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2562 ณ. Seoul, Republic of Korea 

ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 5 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Natural supplement for hair loss with plasma-treated turmeric
โดย : Nalin Wongkattiya, Keratiya Janpong, Sureeporn sarapirom, Pranicha Phuhatsapong, Donruedee
Sanguansermsri, Kanda Jamjumrus
จาก : Maejo University

2. ผลงานเรื่อง : Vetiver Paper
โดย : Asst. Prof. Dr.Rosjana Chandhasa, Asst. Prof. Dr.Suwaree Yordchim, Dr.Panu
Pattanapanithipong, Rattanaporn Pongpanlert
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3. ผลงานเรื่อง : ANTHO : nutritive herbal products from butterfly pea
โดย : Assoc. Prof. Dr.Thitiphan Chimsook , Poompob Pitakkwanskul , Asst. Prof. Yaowanart Narintornsorasak,
จาก : Maejo University

4. ผลงานเรื่อง : Non-woven fabric from rubber leaves
โดย : Asst. Prof. Dr.Chanoknart Mayusoh
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

5. ผลงานเรื่อง : Self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) for enhanced oral delivery of herbal medicines to prevent COVID-19
โดย : Asist. Prof. Dr.Ruttiros Khonkarn
จาก : Chiang Mai University

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget