โครงการประกวดงานวิจัย IIIC 2020

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย IIIC 2020

Category : Exposition 2020

การประกวด International Innovation and Invention Competition 2020 ในงาน International Innovation and Invention Competition 2020 (IIIC 2020) ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ Taipei Ambassador Hote

ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 11 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Corn Husk Paper Bag
โดย : Rosjana Chandhasa, Panu Pattanapanithipong, Praw Saelim
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2. ผลงานเรื่อง : Eco-friendly containers from vetiver fiber
โดย : Panu Pattanapanithipong, Rosjana Chandhasa, Panu Pattanapanithipong, Rattanaporn Pongpanlert
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3. ผลงานเรื่อง : COCO Party
โดย : Akapong Inkuer and Soamorn Satja
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

4. ผลงานเรื่อง : BAGANA
โดย : Khanin Phriwanrat and Nattaphol Moranin
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

5. ผลงานเรื่อง : Water Hyacinth Bag
โดย : Rosjana Chandhasa, Dr.Panu Pattanapanithipong, Kanokporn Kumtapud
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

6. ผลงานเรื่อง : Leisure Chair
โดย : Rosjana Chandhasa, Panu Pattanapanithipong, Tanapat Arsatanakun
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

7. ผลงานเรื่อง : Re-Feel
โดย : Noppadon Sangwalpetch and Arissara Butkhot
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

8. ผลงานเรื่อง : Keep a Cat Calm
โดย : Nichanant Serri and Patchanida Pluemkid
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

9. ผลงานเรื่อง : Stress Relaxing Massage Device
โดย : Peerada Damapong, Pongmada Damapong, Tanawat Chaiphongpachara, Wallapa Wassanasompong
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

10. ผลงานเรื่อง : Floral muse
โดย : Montarop Sudhadham, Surachai Pornpakakul, Puritat suengram, Kawalee Sukkamonkun, Alisa wongsuwan
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University, Chulalongkorn University

11. ผลงานเรื่อง : BE FOR CLEAN
โดย : Nopparuch Kaewkannate, Pongpanich Huangdith, Nanmanus Mahaesak, Thanyalak Mahaesak
จาก : P&B INNOVATION CO., LTD

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget