โครงการประกวดงานวิจัย IIIC 2019

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย IIIC 2019

Category : Exposition 2019

งานประกวด International Innovation and Invention Competition 2019 ในงาน International Innovation and Invention Competition 2019 (IIIC 2019) ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ Taipei Ambassador Hotel

ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 7 ผลงาน ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : Wear with Care.
โดย : Mr.pattaravut Juttapan , Asst. Prof Dr.Rosjana.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University , ADDA Footwear (THAILAND) Co.,Ltd.

2.ผลงานเรื่อง : TEX (ture)-Care.
โดย : Mr.Wariya Ketchu , Asst. Prof Dr.Akapong Inkuer.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University. THAILAND.

3.ผลงานเรื่อง : Coffee Go Green III: Lanna Smart Carbonic Process
โดย : Mr.Metha Mokkawet , Asst. Prof Noppadon Sangwaipetch.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University. THAILAND.

4.ผลงานเรื่อง : Absorb-Nature.
โดย : Mr.Sichol Rodtayol , Dr.Nichanant Sermsri.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University. THAILAND.

5.ผลงานเรื่อง : Re-NO-WASTE.
โดย : Mr.Mongkol Ingkutanon , Mr.Khanin Phriwanrat.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University. THAILAND.

6.ผลงานเรื่อง : Smart Kahong.
โดย : Somsakul Jerasilp ,Surapfhan Ratanawadee , Sukit Jongkanjanasunthon.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University. THAILAND.

7.ผลงานเรื่อง : Patinya Sangaroon , Arocha Theppharak Narensoon Promsaeng.
โดย : Dr. Siriman Wattana, Anantachai Aeka
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University. THAILAND.

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget