โครงการประกวดงานวิจัย IIDC 2022

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย IIDC 2022

Category : Exposition 2022

การประกวด 2022 Hongkong International Invention and Design Competition (IIDC 2022) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ ประเทศฮ่องกง จากที่ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 4 ผลงาน ได้ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : SHIZEN TM : SOFT GEL DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
โดย : Asst. Prof. Dr.Natnaporn Aeknarajindawat,  Dr.Pannawit Chottechathammanee,  Dr.Ratthawit Watchanapeechasak,  Ms.Napassorn Kerdpitak and  Mr.Burin Hemthat ร่วมกับบริษัท SCG Grand  
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2.ผลงานเรื่อง : RAK NGAO MUEANG LUM PHU Woven Fabric
โดย : Asst.Prof. Dr. Natnaporn Aeknarajindawat, Mrs. Sumamarl Teja,  Assoc.Prof. Dr. Duangsamorn Rungsawanpho, Asst.Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai and  Mr. Nathaphat Teja ร่วมกับ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา)
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3.ผลงานเรื่อง : ORCHID SERUM
โดย : Asst.Prof.Dr.Natnaporn Aeknarajindawat, Assoc.Prof.Dr.Bundit Pungnirund, Dr.Ratthawit Watchanapeechasak, Dr.Natthachai Aeknarajindawat and Mr.Wattachai Boonsaner
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

4.ผลงานเรื่อง : Red Tamarind Jelly
โดย : Asst. Prof. Dr. Natnaporn Aeknarajindawat, Dr. Natthachai Aeknarajindawat,  Dr. Damkerng Asawasuntrangkun,  Asst. Prof. Dr. Tanapol Kortana and Asst. Prof. Dr. Supatta Pranee
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget