โครงการประกวดงานวิจัย DAVINCI 2022

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย DAVINCI 2022

Category : Exposition 2022

งานประกวด  2022 The Third AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo ระหว่างวันที่  3-4 สิงหาคม 2565 ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 6 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : RBO Skincare: Nourish Facial Serum
โดย : Asst. Prof. Dr. Yuttana Sudjaroen, Dr. Narin Kakatum, Asst Prof. Dr. Kanittada Thongkao, Assoc. Prof. Dr. Rosjana Chandhasa
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2. ผลงานเรื่อง : Salmo Typhi Test Kit
โดย : Asst. Prof. Dr.Wanida Wonsawat, Miss Paphawee Subsomboon, Asst. Prof. Dr. Wattana Panphut and Asst. Prof. Dr.Wijitar Dungchai
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3. ผลงานเรื่อง : VIPVUP TM : Skin care serum from Himalayan pink salt
โดย : Asst. Prof. Dr. Natnaporn Aeknarajindawat, Dr.Ratthawit Watchanapeechasak, Dr. Natthachai Aeknarajindawat, Dr.Saprang Sukavejvorakit, Mr. Wattachai Boonsaner
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

4. ผลงานเรื่อง : BRIXTER : The Art of Mastering Coffee Brix
โดย : Assoc. Prof. Dr. Wanphen Jitjaroen, Dr. Lachinee Panjai
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna

5. ผลงานเรื่อง : EMBICOLLA : Health Supplement Jelly from Indian Gooseberry
โดย : Asst. Prof. Dr. Natnaporn Aeknarajindawat, Dr.Ratthawit Watchanapeechasak, Dr. Natthachai Aeknarajindawat, Dr.Saprang Sukavejvorakit, Mr. Wattachai Boonsaner

6. ผลงานเรื่อง : SAWASDEE NURSING ROBOT
โดย : Asst. Prof. Dr. Natnaporn Aeknarajindawat, Dr.Ratthawit Watchanapeechasak, Dr. Natthachai Aeknarajindawat, Dr.Saprang Sukavejvorakit, Mr. Wattachai Boonsaner
จาก : TOUCH  Innovative Research And Technology

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget