โครงการประกวดงานวิจัย ARCHIMEDES 2019

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย ARCHIMEDES 2019

Category : Exposition 2019

งานประกวด XXII Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon ในงาน ARCHIMEDES-2019 ระหว่างวันที่ 26-29 March 2562 ณ  กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย

ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 9 ผลงาน ดังนี้

1.ผลงานเรื่อง : Mango Jello Fresh
โดย : Dr. Piyada Achayuthakan, Asst. Prof.
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

2.ผลงานเรื่อง : PhosPhate Check Kits 
โดย : Asisst. Prof. Dr.Wanida Wonsawat
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3.ผลงานเรื่อง : Longloop Closing the Loop Creating New Value
โดย : Dr. Chutima Kongjaroon, Asst. Prof.
จาก : Maejo university

4.ผลงานเรื่อง : Phytochemical Booster Ingredient from Aroma Rice Powder 
โดย : Dr. Chutima Kongjaroon, Asst. Prof.
จาก : Maejo university

5.ผลงานเรื่อง : VLM extract : A Novel Veiled Lady Mushroom Extract for Antioxidant and Anti-inflammatory Activities against  Dictyophora indusiata 
โดย : Dr. Nipaporn Armassa
จาก : Rajamangala University of Technology Isan

6.ผลงานเรื่อง : Healthy Whey Protein From Highland Lanna Rice 
โดย : Dr.Suraphon Chaiwongsar, Asst. Prof. 
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna

7.ผลงานเรื่อง : LannaChromeTM: Nutral Dyes Powder of Lanna, THAILAND 
โดย : Dr.Suraphon Chaiwongsar, Ast. Prof.
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna

8.ผลงานเรื่อง : PEF processing system for microorganisms inactivation 
โดย : Dr. Panich Intra, Assoc. Prof.
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna

9.ผลงานเรื่อง : MPAC : Modifiable pole and automatic cutter using hydraulic system mechanism
โดย : Dr. Verapon Puwanont, Mr. Jirawat Potiumpol, Miss Winna Phonchumni
จาก : Khon Kaen Electricity generating Authority of Thailand

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


Facebook

Facebook Pagelike Widget