เยี่ยมชมกิจการของ “ศูนย์เรียนรู้ขวัญตา” แหล่งเรียนรู้ด้านผ้า สิ่งทอ ออกแบบ ตัดเย็บผ้าทอมือในชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู

  • -

เยี่ยมชมกิจการของ “ศูนย์เรียนรู้ขวัญตา” แหล่งเรียนรู้ด้านผ้า สิ่งทอ ออกแบบ ตัดเย็บผ้าทอมือในชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู

เยี่ยมชมกิจการของ “ศูนย์เรียนรู้ขวัญตา” แหล่งเรียนรู้ด้านผ้า สิ่งทอ ออกแบบ ตัดเย็บผ้าทอมือในชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู และ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ของผ้าทอหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ “ศูนย์เรียนรู้ขวัญตา” และ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน”จังหวัดหนองบัวลำภู (ดำเนินการโดย วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู )


Facebook

Facebook Pagelike Widget