ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ที่ชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • -

ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ที่ชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ที่ชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาช่วยยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปั้นหม้อเขียนสี” ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  และ “ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพจากสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด” ต.ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี  (ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


Facebook

Facebook Pagelike Widget