การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา และใช้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุม

  • -

การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา และใช้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุม

วันที่ 17 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา และใช้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุม บรรยายงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 


Facebook

Facebook Pagelike Widget