การเตรียมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประกวดระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

  • -

การเตรียมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประกวดระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย จัดกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ ในงาน ARCHIMEDES 2018, EUROINVENT 2018,  KIWIE 2018 เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560


Facebook

Facebook Pagelike Widget