การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6

  • -

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6

          รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


Facebook

Facebook Pagelike Widget