การบรรยายเรื่อง “How to prepare Invention & Innovation for Exposition”

  • -

การบรรยายเรื่อง “How to prepare Invention & Innovation for Exposition”

การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “How to prepare Invention & Innovation for Exposition” ที่สภาอุตสหากรรมจังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 24 มีนาคม 2559  ณ อาคาร สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่


Facebook

Facebook Pagelike Widget