การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและวิจัยเพื่อมหาวิทยาลัย 4.0”

  • -

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและวิจัยเพื่อมหาวิทยาลัย 4.0”

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและวิจัยเพื่อมหาวิทยาลัย 4.0” ในโครงการนำร่องการพัฒนาบัณฑิตวิจัยนักปฏิบัติเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการเชิงเกษตร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 


Facebook

Facebook Pagelike Widget