การเตรียมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประกวดระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

  • -

การเตรียมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประกวดระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย จัดกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 


Facebook

Facebook Pagelike Widget